Logga in
Logga in

Västlänken Byggnation av bro påverkar trafiken på E6 helgen vecka 48

Helgen vecka 48 stängs körfält av på E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Orsaken är att vi ska lyfta upp balksystem för installation av gjutform för den nya bro som byggs över motorvägen.

Fredagen den 2 december klockan 22.00 stängs körfält av på E6 fram till och med måndagen den 5 december klockan 05:00.   

Endast två södergående och ett norrgående körfält förblir öppna för trafik, vilket kommer leda till försämrad framkomlighet och köer. Störst påverkan blir det för dig som reser söderifrån. Om man kan bör man därför välja annan resväg, i synnerhet om du reser på dagtid, exempelvis via Söder-/Västerleden och Älvsborgsbron alternativt Götaleden.

Avstängningarna kommer endast vara runt vårt arbetsområde vid Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Avfarten mot Svingeln och E20 österut kommer vara öppen under hela helgen. 

Den nya bron kommer ansluta Västlänken till spåren i Olskroken. Arbetena med den nya bron startade i april när den gamla bron revs. Bron beräknas vara klar sommaren 2023.

Karta som visar omläggningen av trafiken på E6 helgen vecka 48.