Logga in
Logga in

Första färdiga tunneldelen i Kvarnberget

Vi har nått en ny milstolpe i Västlänkens deletapp Kvarnberget: vi har gjutit den första delen av tunneltaket. Därmed har vi den första helt färdiga delen av tunnelkonstruktionen, med golv väggar och tak, i deletappen.

Gjutningen av det cirka tio meter långa tunneltaket skedde den 11 november, i höjd med Sjöbefälsskolan.

För att kunna gjuta det taket byggde vi först upp en takform på räls. Därefter lade vi armering på formen som sedan fylldes med betong. Ungefär 150 kvadrater yta är nu färdiggjuten. 

Efter att betongen har härdat kommer vi att flytta takformen till nästa etapp som ska gjutas. Den etappen är också cirka tio meter lång och ligger i riktning mot deletapp Centralen. Samtidigt som vi gör det bygger vi en andra takform, så att vi framöver kan gjuta två etapper på samma gång.

Allteftersom taken gjuts kommer vi att lägga på ett tätt membran på taket. På membranet gjuter vi därefter ett skyddande lager av betong innan vi fyller på med krossmaterial upp till den ursprungliga marknivån.

Inne i tågtunneln ska vi sedan gjuta gångbana, kabelrännor, brunnar och spår, innan tunneln kan tas i bruk.