Logga in
Logga in

Västlänken Första takgjutningen i Almedal

En ny milstolpe nåddes i veckan när den första takgjutningen gjordes i Almedal för betongtunneln som är den södra delen av Västlänken.

Efter bergtunneln i Jakobsdal och Skår kommer Västlänken ut i ett schakt i Almedal som går längst E6:an och järnvägen som blir en betongtunnel för att sedan komma upp ur marken i ett betongtråg som ansluter till Västkustbanan och Kust till kust-banan. Nu gjuts det golv, väggar och nu även tunneltak och i takt med det kan delar av stödkonstruktionerna tas ner och tas bort.