Logga in
Logga in

Västlänken Sprängningar i Liseberget

Sprängningarna i berget på den östra sidan av Korsvägen under Liseberg fortsätter. Det är den sista biten berg innan jordtunnel och det öppna schaktet inne på Liseberg som ska sprängas bort.

Ljud- och tryckvågen som går ut via de tre pilottunnlarna mot schaktet i Korsvägen kan upplevas obehagliga då ljudet studsar fram och tillbaka mellan bergväggarna i schaktet. Det är dock ofarligt. Sprängningarna beräknas hålla på till årsskiftet och blir en del av den nya järnvägsstationen i Korsvägen.