Logga in
Logga in

Ventilationsschakt i Fågelsången

Nu har det borrats ett ventilationsschakt i Fågelsången vid Artisten. Tekniken som användes kallas för raiseborrning och innebär att schaktet borras nerifrån och upp med en borrkrona som är 3,3 meter bred i diameter.

Det vertikala schaktet är ca 30 meter djupt och finns mittemot Artistens huvudentré i Renströmsparken. Schaktet ska ta in frisk luft i tunneln samt även vädra ut rökgaser vid en eventuell brand i stationen. Schaktet är runt och mäter 3,30 meter i diameter.

Raiseborrningen innebär att borren startar underifrån och långsamt roterar och borrar sig upp till markytan. De förberedande arbetena har varit att röja, fälla träd, spränga berg, gjuta en bottenplatta av betong och att göra ett pilothål för att kunna starta raiseborrningen.