Logga in
Logga in

Västlänken Bullrande knackning i serviceschaktet

I slutet av oktober börjar vi knacka ner de delar av berget som är i vägen för gjutningen av serviceschaktet. Knackningen utförs i höjd med Sankt Eriksgatan och Göteborgsoperan och kan upplevas som störande.

I höjd med Göteborgsoperan bygger vi ett serviceschakt och en servicebyggnad, som bland annat ska fungera som teknikhus och utrymningsväg när Västlänken står klar.

Väggarna till byggnaden ska gjutas mot den utsprängda bergväggen. Den utsprängda bergväggen är inte helt jämn, varför vi behöver jämna ut den genom knackning. Se röd markering i bilden. Knackningen utförs med en grävmaskin utrustad med en hydraulhammare. Arbetet kommer att medföra både stomljud och luftburet buller. 

Knackningen sker djupt ner i schaktet vilket gör att det inte går att skärma av bullret med till exempel bullerskyddsskärmar.

Arbete under begränsad tid

Knackningen kommer att utföras i två omgångar; först periodvis under omkring fyra dagar från och med vecka 43. Därefter dröjer det minst tio dagar innan en ny omgång knackning utförs. Exakt datum när detta ska göras är inte bestämt ännu. Knackningen utförs mellan klockan 07-19 men tystare perioder kommer förekomma under dagen.

Arbetet kommer tidvis överskrida riktvärdena för stomljud och luftburet buller. Då arbetet endast utförs under en begränsad tid kommer närboende inte att erbjudas tillfällig vistelse.

När arbetet med knackning är klart kommer vi påbörja arbetet med gjutning av servicebyggnaden.