Logga in
Logga in

En modell av ett ormskelett

När station Haga är klar slingrar sig Rainbow Snake i taket och kopplar ihop utrymmet mellan underjorden med marken ovan. Redan i november kan du få en försmak av hur det är att gå under det 320 meter långa ormskelettet.

- Tillsammans med Göteborgs stad och Statens konstråd har vi hittat en plats på Haga kyrkoplan, för att kunna montera en fullskalig modell av konstverket, säger Karin Malmquist, projektledare Haga. Tre sektioner av kotor och revben kommer att hängas upp i en sex meter hög stålställning, på samma höjd som ormskelettet sedan kommer att hänga på mellan tak och plattform i stationen.

Grundläggningsarbetet utförs under vecka 42. Två stycken platsgjutna betongplintar grävs då ned i marken på ett djup av cirka en meter. Betongplintarna kommer sedan i stort sett helt att döljas under marken. Själva installationen av modellen sker sedan i början av november.

- Vi kommer att behöva utföra mindre schaktarbeten för att få betongplintarna på plats och arbetsplatsens avskärmningar kommer att finnas kvar till dess att mockupen är installerad, säger Angelica Lexén, projekterinssamordnare. Framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter på Haga kyrkoplan kommer att upprätthållas i alla riktningar.

Processen med att förbereda konstverkets installation är omfattande och det handlar både om förbereda för själva konstruktionen och att se hur materialet reagerar på väder och vind. Stålställningen som ska bära upp den fullskaliga modellen galvaniseras för att klara utomhusklimatet. För att skydda den ytterligare mot regn och vind kommer vi dessutom att stabilisera ramhörnen och täta ändarna på stålrören för att undvika att vatten kommer in.

- Delarna till den fullskaliga modellen tillverkas av aluminium i Lyon, Frankrike, i återanvändbara sandformar. De kommer inte att behandlas då vi vill se hur materialet reagerar på väder och vind, berättar Angelica.

Förhoppningen är att de kotor och revben som nu kommer att hängas upp på Haga kyrkoplan sedan kommer att sättas upp i stationsmiljön tillsammans med resterade delar av Rainbow Snake. Konstverket i sin helhet kommer att monteras på plats samtidigt som övriga installationsarbeten pågår i den färdiga stationsmiljön.