Logga in
Logga in

Västlänken Nu öppnar vi upp Kruthusgatan

Området mellan Centralstationen och Postterminalen har varit avstängd under en tid på grund av ledningsarbeten. Arbetarna är nu klara och den 28:e oktober kan vi öppna upp en del av Kruthusgatan.

I början av året stängdes delar av Kruthusgatan av för ledningsarbeten för Västlänken samt arbeten med fjärrvärme och -kyla för stadens framtida utveckling. Under året har en temporär förbindelse mellan Kruthusgatan och Gullbergsvassgatan varit öppen.

Nu är arbetena klara och den berörda sträckan av Kruthusgatan kan den 28:e oktober återigen öppnas för bil-, cykel- och gångtrafik. Förbindelsen består av ett körfält som signalregleras samt en gångbana. Cyklister hänvisas till körfältet. Kruthusgatan öster om postterminalen förblir avstängd till 2024.

Observera ett undantag för Kruthusgatan: Måndagen den 31 oktober behöver gång- /cykel och biltrafik som ska genom Kruthuslänken (länken mellan Gullbergsvass och Kruthusgatan) få ta sig förbi på en anslutande grusväg. Vakter kommer finnas på plats för att synliggöra den temporära vägen. Anledningen är att Kruthuslänken blockeras av en kran som står och drar spont. Arbetet tar en dag att genomföra och när det är klart kan trafiken släppas in på den vanliga vägen igen.