Logga in
Logga in

Västlänken Bullrande pålning vid Liseberg

Bullrande pålning pågår öster om Mölndalsån vid Liseberg mot Jakobsdal. Arbetena startade vecka 39 och kommer pågå fram till slutet av oktober. Pålningen är vid Sofierogatan och kan uppfattas som störande.

Pålarna är en stödkonstruktion av järnrör som pålas ner i marken för att säkra väggarna för schaktet som sedan grävs ur.