Logga in
Logga in

Nya Allén flyttar närmare Hagakyrkan

Arbetet med station Haga fortsätter under hösten och vintern. I och med pågående ledningsarbeten och planerade schaktarbeten leds biltrafiken om i Allén. Omledningen sker natten mellan den 30 september och 1 oktober

Arbetet med station Haga går framåt och det innebär att våra arbetsområden i Pustervik och Haga förändras. Sedan sommaren 2020 har vi gjutit två etapper av tunneltaket för stationen, och nu påbörjar vi förberedelserna för nästa. Att få ett tunneltak på plats kräver många olika förarbeten. Marken i området ska stabiliseras och förstärkas. Vi sätter även spont och slitsmurar för att säkerställa grundvattennivåerna under tiden då schaktarbete pågår.

I Allén pågår det även ledningsomläggningar, ett omfattande arbete som inleddes redan våren 2019. Arbetet har sedan dess utförts i etapper där vi bland annat leder om vattenledningar, tryckvattenledningar, gasledningar och ledningar för fjärrkyla respektive fjärrvärme.

-  Arbetet med ledningarna måste synkas med övrig produktion i området och trafiken måste flyta på. Kring fjärrvärme och fjärrkyla finns det också specifika datum vi måste förhålla oss till, säger Tobias Hagman, projekt- och uppdragssamordnare. Vi är ett läge där vi ska koppla in ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla, men vi kan inte göra det förrän trafiken läggs om i allén, fortsätter Tobias.

I och med det fortsatta ledningsarbetet och planerade schaktarbeten ska Nya Allén läggas om i ett nytt sydligare läge, närmare Hagakyrkan. Den nya vägen bygger vi just nu inne på vårt arbetsområde i Allén. Själva omledningen sker natten mellan den 30 september och 1 oktober, och då stänger vi av den gamla vägen och öppnar upp den nya. Bägge körfält för Nya Allén kommer att vara öppna och ligga i detta läge i cirka ett år.

När biltrafiken har flyttats kan inkopplingen av fjärrvärme respektive fjärrkyla äga rum, därefter läggs även gång- och cykeltrafiken om. Omledningen av gång- och cykelvägen sker alltså en till två veckor efter omledningen av biltrafiken, så var uppmärksam på skyltning i området.