Logga in
Logga in

Västlänken Bullrande pålning vid Renströmsparken

Nu har arbetet med pålning vid Västra entrén påbörjats. Det är en del av den stödkonstruktion som kommer byggas för att kunna gräva sig ner i ett schakt som sedan blir själva entrén vid Artisten.

Arbetet kommer att pågå hela hösten och beräknas klart i början av december. Som djupast kommer schaktet bli 20 meter och som grundast 10 meter. Pålarna är järnrör som pålas ner i marken för att säkra väggarna för schaktet. För att få ner ljudnivån används en vattenmetod. Arbetet har börjat närmast Artisten och kommer störa verksamheter i närheten liksom boende på Johannebergsgatan, Olof Wijksgatan och ner mot Södra vägen dagtid mellan 7-19 på vardagar.

Pålning av stödkonstruktion för schaktet till Västra entrén.