Logga in
Logga in

Västlänken Tunneln på väg mot Landala

Sprängningarna av tunnlarna väster ut mot Landala torg och Haga fortsätter. Servicetunneln är nu i höjd med Hvitfeldtska och spårtunneln längre öster ut.

Vi spränger både i den mindre servicetunneln, som också blir en räddningstunnel, och den större spårtunneln som går parallellt med varandra. Själva sprängningarna kan beskrivas som ett fem till sex sekunder långt dovt smattrande buller nere från berget. Sprängningarna orsakar vibrationer som kan kännas som om hela byggnaden rör på sig, fast den inte gör det. Vi mäter kontinuerligt vibrationerna och kontrollerar att vi inte överstiger de tillåtna vibrationsnivåerna. 

En sprängning börjar med borrning och tätning av berget, därefter borrning för laddningen som sedan följs av själva sprängningen. Efter sprängningen lastas stenen ut innan det börjar borras igen. Det är borrningen som styr arbetscykeln eftersom den är den mest bullrande och störande delen och sker främst på dagtid vardagar. Borrningen genererar det vi kallar stomljud. Själva sprängningarna är främst på eftermiddar och kvällstid på vardagar. 

Mer information finns under Västlänken där vi bland annat har en karta som visar var vi är i de olika tunnlarna, störningsinformation om vad som gäller just nu och även en tjänst som förvarnar om sprängningarna en halvtimme innan.

Läs mer om Västlänken

Arbeten i spår- och servicetunneln väster ut mot Landala torg och Haga från Korsvägen.