Logga in
Logga in

Västlänken Störande arbeten i Korsvägen nattetid

Med start vecka 38 och fram till vecka 47 i höst kommer bron över Korsvägen att behöva repareras. Det är ytskiktet av betong i spårvägsområdet som är skadat och behöver tas bort och ersättas.

Arbetet sker i ett spårvägsområde och därför måste bron stängas av nattetid när inga spårvagnar går där. Arbetet kommer att förläggas mellan 02.00 – 05.00 under veckorna 38 till vecka 47. Det handlar om maximalt 12 nätter med som mest 4 nätter i rad och som mest 5 nätter under en 10-dagarsperiod. De bullrande momenten kommer endast pågå under en kortare period av arbetet. Det mest bullrande arbetsmomentet är sågning i betong.