Logga in
Logga in

Västlänken "Lisedukten" på plats i Mölndalsån

Nu har den sista delen av akvedukten inne på Liseberg lyfts på plats i Mölndalsån. Akvedukten är en stödkonstruktion i stål som ser till att vi kan bygga betongtunneln under vattnet. Den är döpt till "Lisedukten".

I det öppna schaktet genom Liseberg förbi Rondo passerar Västlänkens huvudtunnel under Mölndalsån. Huvudtunneln gjuts här i betong. För att kunna schakta ut massorna under ån på ett säkert sätt, utan att något vatten läcker in, leder vi över ån i en akvedukt.

Akvedukten monterades först på land vid den östra sidan av Mölndalsån och består av tre större element , varav två landfästen på 30 ton vardera som först lyftes på plats tidigare i år.

Därefter kom det stora lyftet av akvedukten, som placerades mellan de två landfästena. Med hjälp av mobilkran lyftes alla delar på plats, som tillsammans väger ca 290 ton. Själva akvedukten syns inte utan större delen av den ligger under vatten.

Installationen gick bra med planering och provlyft och involverade omkring 20 personer. Själva lyftet tog cirka tre timmar och gick helt enligt plan.

För att påverka djurlivet i ån så lite som möjligt försöker vi få akvedukten att efterlikna de naturliga förhållanden på platsen. Det gör vi genom att lägga så kallat bottensubstrat, grus, på botten för att efterlikna en naturlig åbotten och som skapar olika hastighet på vattnet som flöder genom akvedukten.

Akvedukten på plats. Nu fortsätter arbetena med att gräva ur under akvedukten och fortsättningen på schaktet inne på Liseberg väster och öster ut.