Logga in
Logga in

Västlänken Bullrande arbeten vid Liseberg

Bullrande pålning har startat igen öster om Mölndalsån vid Liseberg mot Jakobsdal. Arbetena kommer att pågå under våren och sommaren. Pålningen är vid Sofierogatan och kan uppfattas som störande i närområdet.

Pålarna är en stödkonstruktion av järnrör som pålas ner i marken för att säkra väggarna för schaktet som sedan grävs ur och blir en del av Västlänken med en gjuten betongtunnel.

Arbetena har återupptagits igen efter att akvedukten har lagts på plats i Mölndalsån.  Pålningen kommer påverka Sofierogatan när arbetet fortsätter vidare mot berget under E6 och Jakobsdal.

Det luftburna bullret hörs för boende i Jakobsdal och i det direkta närområdet. De som störs mest får erbjudande om tillfällig vistelse i separata utskick.