Logga in
Logga in

Färdigsprängt i Kvarnbergets servicetunnel

I mitten av mars nådde vi en milstolpe i Västlänkens deletapp Kvarnberget, då vi sprängde ut den sista biten av vår servicetunnel. Alla sprängningsarbeten i servicetunneln är därmed avslutade.

Kvarnbergets servicetunnel sträcker sig från huvudtunneln, under Sjöbefälsskolan, och mynnar ut vid Smedjegatan. Tunneln ska fungera som räddnings- och utrymningsväg om en olycka skulle inträffa när Västlänken är färdig.

Arbetet med Kvarnbergets servicetunnel har pågått sedan maj 2022. Då servicetunneln är en snäv kurva som sluttar uppåt har vi behövt anpassa vårt arbete efter tunnelns geometri. Vi har till exempel inte kunnat borra lika långa spränghål in i berget, som i en rak tunnel. Vi har därför sprängt mindre salvor åt gången.

Förstärkning av berget

Den 14 mars fick vi ett genomslag i tunneln. Därefter har vi knackat ner och skrotat de återstående delarna av berget. Nu ska vi förstärka den sista delen av berget genom att sätta bultar och spruta stålfiberarmerad betong över tunnelns väggar och tak.

Vissa delar av tunneln täcksprutas även med sprutbetong som innehåller så kallade PP-fiber. Fibrerna ger spjälkningsmotstånd utifall att en brand skulle uppstå och förhindrar att förstärkningen försvagas.

Senare under våren och sommaren ska vi bland annat påbörja installationsarbeten och gjuta en informationsplats inne i tunneln.