Logga in
Logga in

Västlänken Schaktet under Hisingsbron nere på rätt nivå

Schaktet precis under Hisingsbron nådde i veckan sin rätta nivå. Detta innebär att vi har grävt färdigt under bron och nu är redo att förbereda för gjutning av bottenplattan.

I slutet på förra veckan grävde vi ut sista delen av schaktet under Hisingsbron. Schaktet är nu 13 meter djupt och har därav nått sin rätta nivå. Ju djupare vi kommit, desto synligare har de förinstallerade pålarna under brostöden blivit. Pålarna installerades under brostöden redan när bron byggdes. De placerades där i förberedande syfte för att vi skulle kunna schakta oss under bron utan påverkan på varken bron eller dess trafik. I takt med att vi schaktat bort leran runt pålarna har pålarna tagit över vikten av bron och sett till så att bron stått stadigt kvar på sin plats. 

Schaktarbetet har gått bra och inga stora rörelser har förekommit. Det har endast skett små rörelser som inte har haft någon påverkan på varken bron eller dess trafik. Dessa små rörelser var med i våra beräkningar och har varit omöjliga att undvika då lera är ett rörligt material, vilket gör att allt i Göteborg rör på sig något oavsett om det pågår byggnation eller ej. 

Nästa steg är nu att gjuta grovbetong under bron. Ovanpå grovbetongen kommer vi att armera för en bottenplatta med en höjd på ungefär 2 meter. Själva gjutningen av bottenplattan kommer att utföras i början av sommaren och när bottenplattan är klar går vi vidare och gjuter väggar och tak. Pålarna lämnas kvar under hela denna del av processen, tunneln gjuts runt pålarna. När hela “tunnelskalet” är färdiggjutet, vilar brostöden på tunnelns tak. Då kan pålarna kapas uppe vid brostöden och nere vid golvet. Hålen i betongtunnelns tak och golv, som bildats där pålarna en gång stod, gjuts igen.

Allt arbete med tunnelkonstruktionen under Hisingsbron beräknas vara klart till semestern 2024. 

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa