Logga in
Logga in

Sprängningar för ventilationsschaktet i Fågelsången

Ventilationsschaktet vid Fågelsången och Artisten kommer att breddas genom borrning och sprängning under våren och sommaren. Sedan tidigare har det borrats ett runt hål på 3,3 meter som nu kommer att bli kvadratiskt.

Arbetena startar vecka 16 med borrningar som pågår fram till slutet av maj. Därefter kommer det sprängas underifrån och upp från befintliga tunnlar för att bredda schaktet fram till mitten av sommaren. I augusti kommer arbeten med bultning att pågå för att säkra väggarna i ventilationsschaktet. Arbetena kommer att generera buller av olika slag över hela perioden.

Sedan tidigare finns det ett borrat hål. Tekniken som användes kallas för raiseborrning och innebär att schaktet borras nerifrån och upp med en borrkrona som är 3,3 meter bred i diameter. Det vertikala schaktet är ca 30 meter djupt. Schaktet ska ta in frisk luft i tunneln samt även vädra ut rökgaser vid en eventuell brand i stationen. 

Raiseborrningen innebär att borren startar underifrån och långsamt roterar och borrar sig upp till markytan. De förberedande arbetena har varit att röja, fälla träd, spränga berg, gjuta en bottenplatta av betong och att göra ett pilothål för att kunna starta raiseborrningen. 

Ventilationsschaktet vid Fågelsången
En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa