Logga in
Logga in

Vi klär in ventilationsschaktet

I september 2021 kunde vi avsluta borrningsarbetet för det cirka 65 meter djupa ventilationsschaktet vid Föreningsgatan. Med start i april ska vi nu slutföra arbetet med schaktet och förse det med betonglining.

Det ser ut som något taget från en science fiction film, en portal som kopplar ihop två världar; mellan berget 65 meter ned i marken och där schaktet når dagsljus på berget väster om Södra Viktoriagatan. Konstruktionen är den betongvägg som ska nu ska byggas för att skydda anläggningen mot inläckage av grundvatten.

Den första delen av betongväggen, cirka tio meter, är redan färdiggjuten. Vecka 20 återupptar vi arbetet med att gjuta längs med väggarna, och vi gör det med hjälp av en glidform. Formen placeras ovanpå den befintliga betongväggen och höjs sedan uppåt längs med schaktet i takt med att vi gjuter. Hydraulisk domkraft och klätterstål lyfter plattformen några få centimeter åt gången och under ett dygn kommer den höjas ungefär tre meter. Det är ett komplext arbete där tajmingen är avgörande.

Formen får inte höjas för fort innan betongen har börjat stelna. Men den får heller inte höjas för långsamt så att betongen är helt fast för då kan vi inte rätta till ytan på betongväggarna om det skulle behövas, berättar Niclas Kirkhoff, byggledare Haga.

Betongen som används vid gjutningen transporteras via vår servicetunnel som mynnar ut vid Linnéplatsen, och hälls i en betongbasker som lyfts längs med schaktet med hjälp av en mobilkran. Totalt kommer det att gå åt cirka 400 kubikmeter betong för att klä in ventilationsschaktet.

En betongbasker är en tratt som används på byggarbetsplatser för att förflytta betong, säger Niclas. I takt med att glidformen rör sig uppåt, leds betongen ut ur baskern via rör.

Innan glidformen når markytan behöver vi riva den betongplatta som användes vi utförde själva raiseborrningen. För att säkra området kring ventilationsschaktet kommer vi också att gjuta 1,25 meter höga betongväggar och ovanpå dessa monterar vi stålbalkar och ett finmaskigt stålnät. Stålbalkarna förankras i väggarna och i ventilationsschaktet bygger vi även in ett fallskydd.

Omgivningspåverkan

Under ett par månader kommer det återigen bli liv och rörelse kring vårt arbetsområde intill Södra Viktoriagatan. Själva gjutningen är i sig ett relativt tyst arbete och de armeringsjärn och den betong som används för att klä in schaktet, transporteras via den servicetunnel som mynnar ut vid Linnéplatsen. Den betong som krävs för att gjuta de skyddande väggarna ovan mark kommer dock att transporteras till arbetsområdet.

Vissa av de planerade arbetena kan komma att orsaka buller i omgivningen, främst när vi sågar bort den befintliga betongplattan. För att dämpa bullret monterar vi ljudisolerande mattor på det befintliga byggstängslet.