Logga in
Logga in

Västlänken Bullrande nattarbeten i Korsvägen

Rättelse. Det blir inga bullrande nattarbeten i höst när ytskiktet av bron över Korsvägen behöver repareras. Reparationerna som bullrar kommer ske våren 2024 istället.

Det kommer vara arbeten som inte bullrar i slutet av oktober av bron. De bullrande arbetena beräknas göras i maj 2024 istället.

Arbetet sker i ett spårvägsområde och därför måste bron stängas av nattetid när inga spårvagnar går där. Arbetet kommer att förläggas mellan 02.00 – 05.00 under veckorna 36 till vecka 44.

Det handlar om maximalt 12 nätter med som mest 4 nätter i rad och som mest 5 nätter under en 10-dagarsperiod. De bullrande momenten kommer endast pågå under en kortare period av arbetet. Det mest bullrande arbetsmomentet är sågning i betong.