Logga in
Logga in

Västlänken Sprängningar och buller i Korsvägen

Sprängningarna i schaktet på Korsvägen är snart klara liksom de avstängningar av trafiken som har funnits sedan februari 2022. Sprängningarna fortsätter dock inne i berget under Johanneberg med buller ut i Korsvägen.

Det finns tre så kallade pilottunnlar från västra bergsstationsutrymmet som mynnar ut i schaktet i Korsvägen. I den mittersta pilottunneln spränger vi oss just nu längre in i berget. Dessa sprängningar hörs och kan upplevas som mycket obehagliga utanför berget då den luftstöt som bildas går ut och runt i schaktet och förstärks av schaktets väggar. Först efter flera sekunder klingar den av. Vi beklagar detta men det är ofarligt. Dessa sprängningar sker olika vardagar med tider på eftermiddagen och kvällen.