Logga in
Logga in

Färdig bottenplatta i hela deletapp Kvarnberget

Under måndagen den 18 december gjöt vi den allra sista bottenplattan i deletapp Kvarnberget. Det innebär att vi nu har en sammanhängande bottenplatta från Kanaltorget i norr till Stora Hamnkanalen i söder.

Bottenplattan som gjöts ligger i deletappens norra ände, närmast Kanaltorget. Plattan, som är 175 kvadratmeter stor och en meter tjock, är infäst mot Götatunnelns tak som löper på tvären under Västlänkens huvudtunnel.

Just där Götatunneln korsar Västlänken kommer Götatunnelns tak att fungera som Västlänkens golv. För att fästa bottenplattan och väggarna i Götatunneln har vi borrat ner armeringen i biltunnelns tak.

Med den sista bottenplattan i norr har vi nu cirka 560 meter färdig bottenplatta i hela deletappen. I området runt Kanaltorget fortsätter nu arbetet med att forma och armera för tunnelns väggar och tak.