Logga in
Logga in

Haga 2023!

Innan vi går in i 2024 passar vi här på att blicka bakåt på det gånga året. 2023 var ett händelserikt år, som inleddes med att Trafikverket hävde kontraktet för den dåvarande entreprenören för Västlänkens deletapp Haga.

Efter noggrant avvägande hävde Trafikverket, den 24 januari, kontraktet med AGN Haga för Västlänkens deletapp Haga. Det huvudsakliga skälet för hävningen var den omfattande och växande förseningen.

Viktiga arbeten som bland annat handlar om att säkerställa säkerheten för tredje, förhindra intrång på våra arbetsplatser men också för att skydda det som redan är byggt, utfördes till en början av Trafikverket. I februari kunde vi skriva kontrakt med Veidekke  för att utföra fortsatta skyddsarbeten.

För att fortsätta byggnationen av Västlänkens deletapp Haga har vi under 2023 gjort ett omtag där vi går från en totalentreprenad till fyra byggentreprenader och en installationsentreprenad.

Under året som har gått har vi inlett upphandlingsprocessen för tre av de fyra byggentreprenaderna; Rosenlund, Otterhällan och Vasastan. Steg ett i upphandlingarna inleds med prekvalificering, förfrågningsunderlagen skickas ut i omgångar under 2023 och 2024. Vi förväntar oss att successivt kunna starta upp produktionen under 2024.

Ett nytt upplägg för fortsatt produktion

Innan semestern kunde vi presentera ett nytt upplägg för den fortsatta byggnationen av Västlänkens deletapp Haga. Från en totalentreprenad kommer deletappen nu att delas upp i fyra byggentreprenader och en installationsentreprenad. Under året som har gått har vi inlett upphandlingsprocessen för tre av byggentreprenaderna; Rosenlund, Otterhällan och Vasastan. Sedan hävningen har det också pågått ett intensivt projekteringsarbete där vi försöker hitta möjligheter att göra tid- och kostnadsbesparingar.

Grundförstärkning av Kungsgatan 9C

Kungsgatan 9C står mitt i det vi kallar för Yxhugget. En klyfta i berget som med tiden fyllts upp med sand, lera och grus. Som en förberedelse inför den fortsatta tunneldrivningen mellan Otterhällan och Rosenlund, beslutade Trafikverket i ett tidigare skede att grundförstärka fastigheten. Arbetet inleddes i januari och i oktober fick vi den sista av de 69 nya stålpålar som förankrar huset i det underliggande berget på plats.

Ett genomslag vid Landala torg

Den 13 november nådde Västlänken en ny milstolpe. Vår servicetunnel mellan station Haga och Korsvägen möttes då under Landala torg. Området runt Landala torg är en mötespunkt för Västlänkens spårtunnel och den parallella servicetunneln. För att ta oss till Landala torg från Haga respektive Korsvägen kunde vi räkna ungefär 170 sprängsalvor och 43 000 kubikmeter berg, för att ta ut den sex meter breda tunneln. I och med genomslaget har vi kunnat säkerställa utrymningsvägar för en ökad säkerhet och öppnat upp en insatsväg för räddningstjänsten.

Trafikbro för ökad säkerhet

I Haga monterar vi ned broar, lyfter nya på plats och hittar till och med gömda broar under leran vid arkeologiska undersökningar. För att öka säkerheten och upprätthålla framkomligheten för trafikanter och fotgängare medan vi bygger, ska vi installera en tillfällig trafikbro utanför det före detta Skattehuset. Förberedelserna för att få denna bro på plats påbörjades redan 2021 och har sedan utförts i etapper. Vi får dock vänta lite till innan det är dags för invigning. Närmast lägger vi om ledningar under balkarna och därefter ska plattorna som bildar själva brobanan monteras på plats.