Logga in
Logga in

Västlänkens första rulltrappor är monterade

Sex rulltrappor är nu monterade i station Centralen. Rulltrapporna levererades på lastbilar och kördes in till stationsutrymmet genom tunneln. De lyftes sedan på plats och monterades via en lyftanordning från taket.

Varje rulltrappa levererades i fem delar så totalt blev det 30 leveranser. Via tunnelmynningen vid Skansen Lejonet kördes rulltrapporna genom den drygt kilometerlånga tunneln och lastades sedan av i det blivande station Centralen.​

Foto: NCC

När rulltrapporna monterades började vi med den översta delen som då hissades upp via lyftöglor i tunneltaket. Sedan satte vi dit del för del och tillslut hade vi en rulltrappa på totalt 28 meter och cirka 22 ton.​

När rulltrapporna nu är på plats kommer vi skydda dem mot damm och smuts genom att klä in dem. Vi kommer också väderskydda dem genom en extra inklädnad i form av en box ovan mark. Boxen kommer förutom skydd även ge oss möjlighet att utföra tillsyn av utrustningen.

Under första kvartalet nästa år kommer vi genomföra finmonteringen, vilket innebär att vi sätter dit alla steg, handledare och glaspartier. Vi kommer då också testa och provköra en av de första rulltrapporna.

Detta är vår första leverans av rulltrappor och innan sommaren levereras ytterligare 12. Totalt kommer det finnas 30 rulltrappor i deletapp Centralen.

Bild på stationsutrymmet. Två rulltrappor är monterade och en till håller på att monteras.
Bild på stationsutrymmet. Sex rulltrappor är monterade
Bild på del av rulltrappa som ska monteras.
Bild på stationsutrymmet.  Sex rulltrappor är monterade.

Foto: NCC