Logga in
Logga in

Västlänken Västlänkens viktigaste 2023

2024 närmar sig med stormsteg, men innan klockan slår 00.00 den 31 december passar vi på att se tillbaka på Västlänken år 2023.

2023 inleddes dramatiskt i och med att Trafikverket hävde kontraktet med vår tidigare entreprenör för Västlänkens deletapp Haga. Den uppkomna situationen fick tids- och kostnadsmässiga konsekvenser för hela projektet och i augusti kunde vi också presentera en prognos för Västlänkens nya tid och kostnad.

Men det har trots detta varit stor framdrift på flera platser i projektet. Och varje del som vi kan slutföra tar oss ett steg närmare en färdig tunnel för pendel- och regiontåg under Göteborg!

Här har vi samlat ihop ett axplock av händelser och milstolpar från året som har gått. 

Hävning av kontrakt med entreprenör för del av Västlänken

Den 24 januari hävde vi kontraktet med den entreprenör som fram till dess hade kontraktet för Västlänkens deletapp Haga. Det huvudsakliga skälet var den omfattande och växande förseningen. Viktiga arbeten som bland annat handlar om att säkerställa säkerheten för tredje man, förhindra intrång på deletapp Hagas arbetsplatser och att skydda det som redan är byggt, utförs sedan februari under regi av Veidekke.

Snabelkroken på plats

I mitten på mars kunde vi med hjälp av vajersågning ta ut den sista biten av Kvarnbergets servicetunnel. Servicetunneln gör en snäv kurva under Sjöbefälsskolan och mynnar ut vid Smedjegatan. På grund av dess geometri går denna tunneldel även under smeknamnet Snabelkroken. Arbetet inleddes i maj 2022 och geometrin har även krävt vissa anpassningar för berguttaget, där vi till exempel inte har kunnat borra lika långa borrhål för att ta ut berget som för en rak tunnel.

Lisedukten i Mölndalsån

För att kunna bygga betongtunneln under Mölndalsån, lyfte vi i april vår Lisedukt på plats. Akvedukten, som väger in på cirka 350 ton lyftes på plats med hjälp av en mobil lyftkran. För att påverka djurlivet i Mölndalsån så lite som möjligt, har vi lagt bottensubstrat på bron för att efterlikna en naturlig åbotten. Substratet, gruset, skapar också olika hastigheter på det vatten som flödar genom akvedukten.

Vi länkar samman Västlänken och Olskroken

I maj kunde vi gjuta överbyggnaden av den bro som i framtiden kommer att länka samman Västlänken till spåren i Olskroken. Förberedelserna inleddes i april 2022 och har krävt mycket planering och koordinering. För att trafiken inte skulle påverkas av gjutningen längre än nödvändigt, gick betongpumparna varma under ett rullande flöde av betongbilar med intervall på sex minuter. Totalt gick det åt cirka 1250 kubikmeter betong.

Pilottunnlar åt öster och väster

I det öppna schaktet vid Korsvägen finns sedan maj tre pilottunnlar vid den östra och den västra delen av stationen. Stationsutrymmet ska rymma fyra spår och blir därför så stort att vi inte kan spränga ut hela utrymmet på en och samma gång. Vi börjar därför med att spränga ut pilottunnlar och lämnar kvar bergväggarna mellan dem. Väggarna kommer successvit att ersättas av betongpelare, som i framtiden ska bära tyngden från berget. I juni kunde vi påbörja gjutningen av den första av totalt 17 betongpelare i Korsvägen.

Öppet hus på Centralen och Korsvägen

Under sommaren slog vi upp dörrarna för allmänheten till deletapp Centralen och Korsvägen. Cirka 1400 nyfikna göteborgare kunde då för första gången besöka två av våra nya underjordiska stationer i Göteborg. Besöken bjöd på guidade turer, fika och möjligheter att ställa frågor till oss i projekt Västlänken. Tack till alla er som besökte oss!

Nödvändig avstängning för järnvägen i Almedal

Under sommaren har projektet utfört markförstärkande åtgärder vid järnvägsspåren i Almedal. All tågtrafik söderut stoppades under tio veckor och krävde stor samverkan mellan olika parter för att arbetet skulle kunna slutföras i tid och för att ersättningstrafiken mellan Göteborg och Mölndal fungera så smidigt som möjligt. Sommaren markförstärkande åtgärder var en förutsättning för att Västlänken i framtiden ska ansluta till området.

160 meter lång tunneldel mellan Norra Hamnkanalen och Hertziahuset

I augusti fick vi en 160 meter lång färdiggjuten tunneldel mellan Norra Hamnkanalen och Hertziahuset! Tunneldelen har byggts med metoden Top Down, vilket innebär att vi först gjöt slitsmurar och takplatta. I takt med att vi schaktade ut massorna kunde vi sedan gjuta tunneln golv och innerväggar. Gjutningen skedde underifrån via tre öppningar i takplattan.

Ändrad tidplan och kostnad

Den 31 augusti kunde vi presentera en ny bedömning för ny tid och kostnad för att färdigställa Västlänken mellan åren 2029 och 2032, med en trolig trafikstart 2030. Deletapperna Centralen och Kvarnberget kommer att bli klara i tid, och station Centralen kan därför öppnas som en säckstation 2026. På så sätt kan vi tillföra nödvändig kapacitet till järnvägsnätet enligt plan, samt fortsätta byggnationen i deletapp Haga och Korsvägen.

Genomslag under Landala torg

Den 13 november nådde vi en ny milstolpe då vi fick ett genomslag i vår servicetunnel mellan station Haga och station Korsvägen under Landala torg. För att ta oss dit kunde vi räkna cirka 170 sprängsalvor och ungefär 43 000 kubikmeter berg för att ta ut den cirka sex meter breda tunneln. Genomslaget innebär att vi nu har en cirka 1 500 meter lång sammanhållen tunneldel från Handelshögskolan till berget under Lisebergets entréstråk.

På med kepsen!

I och med att vi gjöt takplattan väster om Kruthuslänken fick vi i december en 1200 meter sammanhängande tunneldel mellan station Centralen och Skansen Lejonet. Vi fick dessutom en keps på plast i och med gjutningen av det 30 meter långa inslagsvalvet mot Gullberget. Arbetet i området fortsätter under vintern med att gjuta det tråg som går in under valvet.