Logga in
Logga in

Västlänken Första delen av akvedukten i Mölndalsån på plats

Nu har den första delen av akvedukten eller tråget där Mölndalsån ska rinna igenom kommit på plats. Akvedukten är en stödkonstruktion i stål som ser till att vi kan bygga tunneln under vattnet.

I det öppna schaktet genom Liseberg förbi Rondo passerar Västlänkens huvudtunnel under Mölndalsån. Huvudtunneln gjuts här i betong. För att kunna schakta ut massorna under ån på ett säkert sätt, utan att något vatten läcker in, leder vi över ån i en akvedukt.

Akvedukten monteras på land vid den östra sidan av Mölndalsån och består av tre större element där det första landfästet på 30 ton har lyfts på plats i ån. Det är det första landfästet av två som sätts på de pålar som redan finns för det schakt som ska grävas ur.

Därefter kommer det stora lyftet av själva tråget som kommer att placeras mellan de två landfästena senare i vår. Med hjälp av mobilkran lyfts alla delar på plats och väger då tillsammans 360 ton. Väl på plats kommer akvedukten inte att synas utan större delen av den ligger under vatten. 

Öster om Mölndalsån monteras akvedukten på land i tre delar. Den stora delen i förgrunden är själva tråget som kommer att läggas mellan de två landfästena längre fram i vår.