Logga in
Logga in

Arbeten pågår i Haga trots hävningen

Efter förra veckans hävning av kontraktet med AGN Haga har entreprenören lämnat arbetsplatsen. Trots hävningen pågår en del arbeten i Haga.

Förra veckan hävde Trafikverket kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som hade kontrakt för deletapp Haga. Huvudanledningen till hävningen var en omfattande och växande försening.

Entreprenören lämnade våra arbetsområden samma dag som hävdes. Men helt tomt är det inte bakom de gröna byggplanken.

Skyddsentreprenad för att skydda, bevara och underhålla

Kortsiktigt innebär beslutat att häva kontraktet att viktiga arbeten kommer att hållas igång på arbetsplatsen, men under en period under ledning av Trafikverket.

- Det gäller dels arbeten som vi är skyldiga att upprätthålla enligt projektets miljödom, säger Crister Lindén, produktionsledare Haga.  Det handlar bland annat om att säkerställa säkerheten för tredje man, förhindra intrång på våra olika arbetsplatser men också skydda det som redan är byggt, berättar Crister.

En skyddsentreprenad bedöms vara på plats inom 1-2 månader. Syftet med en skyddsentreprenad kommer att vara att fortsatt skydda, bevara och underhålla våra arbetsplatsområden samt utföra mindre arbeten till dess att vi kan upphandla en eller flera entreprenörer att fortsätta byggnationen av Västlänkens deletapp Haga. 

- Arbetet med ett förfrågningsunderlag och upphandling av nya entreprenörer startar upp nu, berättar Karin Malmquist, projektledare Haga. Vår bedömning idag är att de kan vara plats inom 12- 18 månader. Under dessa månader kommer vi enbart utföra skyddsarbeten samt utföra mindre produktion, till exempel arkeologi och sonderingsborrningar i berget och slutföra arbeten som redan har påbörjats.

Arbeten som pågår och färdigställs

Trots hävning pågår det under en tid vissa arbeten.

Vid Pustervik pågår det till exempel arkeologiska undersökningar och vi fortsätter också våra förberedelser för att kunna öppna upp det norrgående körfältet i Sprängkullsgatan.

Trafikverket utför de arbeten som krävs för att kunna öppna Rosenlundskanalen 1 april. Förberedelserna innebär bland annat jordschakt och dragning av spont. 

Under hösten 2022 har vi utfört olika markförstärkande arbeten utanför före detta Skattehuset, till exempel borrat för och gjutit 50 sekantpålar och installerat kalkcementpelare. Vintern påbörjade vi även så kallad jet grouting, där vi förstärker marken mellan de gjutna kalkcementpelarna och underliggande berg. Trafikverket kommer nu att färdigställa arbetet med jet grouting.

Den planerade grundförstärkningen av Kungsgatan 9C kommer också att utföras som planerat. I januari har vi etablerat oss på platsen och ska utföra vissa förberedande arbeten, där vi bland annat ska lägga om befintliga ledningar. Själva grundförstärkningen kan vi påbörja när detta är gjort. Grundförstärkningen gör vi från markplan, både i och utanför huset. Totalt ska vi borra ned cirka 80 stycken stålpålar ned i det underliggande berget.

Vissa förstärkningsarbeten kommer också att ske i de bergtunnlar som hittills har drivits mot Rosenlund, station Haga och Landala torg. Berget förstärks med bergbultar och sprutbetong. Borrning för förstärkningsarbeten kan under en period ge upphov till stomljud som kan märkas påtagligt för de som bor närmast tunnelfronten.