Logga in
Logga in

Västlänken Nu gräver vi oss under Hisingsbron

Efter komplicerade förberedelser med många parter inblandade har vi nu börjat gräva oss ner under Hisingsbron. Schaktarbetet görs för den framtida Station Centralen.

Den fyrspåriga stationen med två perronger och tre uppgångar kommer sträcka sig från Gullbergsvass, vidare under Hisingsbron, bort till Nordstansområdet. Stationen kommer bli 280 meter lång och nu är det dags att göra plats för den under Hisingsbron.

Den nya älvförbindelsen Hisingsbron stod klar i september 2021. Bron knyter samman stadens centrum och används dagligen av tusentals människor. Redan under byggnationen av bron placerades hela sexton stålpålar under de två brostöden för Hisingsbrons ramp vid Centralenområdet, åtta per brostöd. Pålarna placerades där i förberedande syfte för att vi nu, när bron står klar, ska kunna ta oss under bron utan påverkan på varken bron eller dess trafik. 

Leran schaktas bort genom trappteknik

Vi schaktar bort leran under bron med en så kallad trappteknik. Trapptekniken går ut på att man schaktar ut leran i olika höjdetapper som bildar något som ser ut som en trappa utav lera. Genom att schakta ut ett större område samtidigt i olika höjdnivåer minskar man nämligen den naturliga dragningskraft som uppstår när man gräver i lera. Dragningskraften innebär att allt vill röra sig åt det håll där mest massa schaktats bort, men genom trapptekniken fördelas kraften jämnt mellan “trappstegen” och det som är placerat ovan jord står stadigt kvar där det ska.

Lera är ett rörligt material, vilket gör att allt i Göteborg rör på sig något, om än minimalt, oavsett om det pågår byggnation eller ej. Därför har vi tagit till extra åtgärder och utför automatiska mätningar som pågår kontinuerligt för att säkerställa att bron inte rör på sig under tiden vi arbetar. Rörelselarm är installerat som varnar vid minsta rörelse. Detta gör det möjligt för oss att kunna arbeta säkert under bron samtidigt som trafiken tryggt kan köra på som vanligt under arbetets gång. 

Pålarna stödjer brofästena 

Schaktet för tunneln kommer bli 15 meter djupt. Ju djupare vi kommer, desto mer syns av stålpålarna under brostöden. I takt med att pålarna kommer fram och leran tas bort svetsar vi dit avsträvningar mellan pålarna som hjälper till att förstärka dem. 

När all lera är bortschaktad, kan vi börja gjuta tunneln. Först gjuts golvet, sedan väggarna och till sist taket. Pålarna lämnas kvar under hela denna del av processen och tunneln gjuts runt pålarna. När hela “tunnelskalet” är färdiggjutet, vilar brostöden på tunnelns tak. Då kan pålarna kapas uppe vid brostöden och nere vid golvet. Hålen i betongtunnelns tak och golv, som bildats där pålarna en gång stod, gjuts igen. Därefter har vi en helt färdiggjuten tunnel och samtidigt en bro som står stadigt på tunnelns tak!