Logga in
Logga in

Nu grundförstärker vi Kungsgatan 9C

Fastigheten på Kungsgatan 9C står mitt i det vi kallar för ”Yxhugget”. Yxhugget är en klyfta i berget som med tiden fyllts upp med sand, grus och lera.

Huset på Kungsgatan 9C är delvis grundlagt på berg men vilar också på vertikala stålpålar ned i marken. Byggnaden är uppförd 1910 och fick tidigt problem med sättningar och grundförstärkningar har utförts på 1930- och 1970-talet. Västlänkens fortsatta bergarbeten påverkar marken där stålpålarna är nedslagna och därför har Trafikverket beslutat att grundförstärka huset

Att Trafikverket har hävt kontraktet med AGN Haga påverkar inte den planerade grundförstärkningen, säger Jerker Persson, kontraktsingenjör. Grundförstärkningen utförs tills dess att vi kan upphandla en eller flera entreprenörer att fortsätta byggnationen av Västlänkens etapp Haga och tunneldrivningen mot Rosenlund.

Grundförstärkningen gör vi genom att borra ned nya, lutande pålar ned i berget. Den befintliga grundläggningen kommer att finnas kvar men ersätts helt av den nya. På det sättet säkrar vi huset under den fortsatta byggnationen av Västlänken men också för framtiden. För att ytterligare förstärka och stadga upp den befintliga grundmuren förankrar vid den också med så kallade klämförband och gjutna betongbalkar

Grundförstärkningen gör vi från markplan, både i och utanför huset. Totalt ska vi borra ned 63 stålpålar ned i det underliggande berget, säger Niclas Kirkhoff, byggledare. Vår utredning av byggnaderna på Kungsgatan visar också att närliggande hus inte är lika utsatt placerade och att deras befintliga grundläggning är bra, fortsätter Niclas.