Logga in
Logga in

Västlänken Betongtunneln har dockat an till bergtunneln

Vi har nått en ny milstolpe i Västlänkens deletapp Centralen! Bergtunneln under Gullberget har dockat an med betongtunneln från väst. Tillsammans bildar de nu en 702 meter lång sammanlänkad tunnelkonstruktion.

Arbetet med att docka an de två tunnlarna har pågått under hela hösten. Svårigheten har legat i att de två tunneltyperna skiljer sig en hel del åt, framför allt i det att bergtunneln inte har samma jämna yta som betongtunneln.  Därför behövde vi först gjuta ett inslagsvalv inuti berget som gav berget en fin jämn yta i form av ett valv och gjorde så att tunnlarnas ytor matchade varandra. 

Vi behövde även se till så att de två tunnlarna var i jämnhöjd med varandra. Betongtunnelns djup justerades med hjälp av en packad fyllning av makadam som lades som grund under tunneln. På så sätt nådde den samma höjd som bergtunneln och de två tunnlarna kunde till slut sammanfogas. Tillsammans bildar den nu en 702 meter lång sammanlänkad tunnelkonstruktion som sträcker sig hela vägen från Gullberget fram till den framtida stationsdelen. 

På andra sidan Gullberget, den östra sidan, har vi gjutit ytterligare ett inslagsvalv. Här kommer tåget gå i markplan men ett 35 meter långt betongvalv kommer gjutas ut från berget. Betongvalvet kommer fungera som en keps och skydda spåren de första metrarna vid Gullberget innan tåget helt lämnar tunneln och åker vidare bort mot Olskroken i vanliga markspår. Arbetet med betongvalvet beräknas vara klart vintern 2023.