Logga in
Logga in

Västlänken Arbete med bro över E6 påverkar trafiken helgerna vecka 4 och 5

Helgerna vecka 4 och 5 stängs körfält av på E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Orsaken är fortsatt arbete med byggnationen av den nya bro som byggs över motorvägen.

Fredag 27 januari klockan 22.00 till måndag 30 januari klockan 05.00 stängs körfält av på E6. Två södergående körfält och tre norrgående körfält förblir öppna för trafik.

Helgen därpå, fredag 3 februari klockan 22.00 till måndag 6 februari klockan 05.00, är endast två körfält i vardera riktning öppna för trafik. Avstängningarna kommer leda till försämrad framkomlighet och köer. Påverkan på trafiken bör inte bli stor, men om man kan bör man välja annan resväg mellan klockan 11.00-15.00.

Avstängningarna kommer endast vara runt vårt arbetsområde vid Olskroksmotet och Gullbergsmotet. Avfarten mot Svingeln och E20 Stockholm kommer vara öppen. 

I början av december lyftes den nya brons balksystem på plats på den västra sidan. Arbetet fortsätter och vi kommer nu lyfta upp balksystemet på brons östra sida över de ordinarie norrgående körfälten. När den östra delen är på plats, är balksystemet färdigställt och installation av gjutform för bron kan påbörjas. 

Den nya bron kommer ansluta Västlänken till spåren i Olskroken. Arbetena med den nya bron startade i april när den gamla bron revs. Bron beräknas vara klar sommaren 2023.