Logga in
Logga in

Västlänken Trafikverket genomför ny upphandling för BEST-entreprenad

Strax före jul valde Trafikverket att avbryta upphandlingen av järnvägsentreprenör för BEST-arbetena i Västlänkstunneln. Nu genomförs ny upphandling för att hitta den entreprenör som ska bygga järnvägsanläggningen.

Efter en tidskrävande rättsprocess där samtliga anbudsgivare överprövade varandras anbud valde Trafikverket den 20 december att avbryta upphandlingen för BEST-entreprenaden (bana, el, signaler och telekommunikation) i Västlänkstunneln. Ingen av anbudsgivarna överklagade, så under våren kommer en ny upphandling att inledas.

Motiv till att avbryta upphandlingen

Motiven till att Trafikverket väljer att avbryta upphandlingen är på grund av att konkurrensen har varit bristande och att det har funnits felaktigheter i samtliga anbud. Men också att förutsättningarna för upphandlingen successivt ändrats då överprövningarna dragit ut på tiden.

- Nu arbetar vi för fullt med att få klart förfrågningsunderlaget och tack vare ny upphandling är vår bedömning att vi kommer att kunna optimera tidplanen, säger Sara Högström, projektledare för BEST i Västlänken.

Exempel på ändrade förutsättningar är kontraktstider och tider för arbeten i spår. Att projektet nu går in i en ny upphandlingsprocess kommer inte att påverka tidplanen för Västlänken som helhet.

- För oss är det viktigt tillsammans med branschen främja en sund konkurrens, ökad produktivitet och högre innovationsgrad på marknaden, avslutar Sara Högström.

Bakgrund

Entreprenaden som ska upphandlas är den sista av sex huvudentreprenader i program Västlänken. De fem första entreprenaderna utgår från en geografisk indelning av Västlänkens sträckning. Den sjätte är en genomgående entreprenad för bana, el, signal och tele.

Samtliga anbudsgivare har överprövat varandras anbud i en process som har pågått under sju månader.

  • Den 23 juni tilldelade Trafikverket spanska Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL) som entreprenör för entreprenaden E06, som ska bygga järnvägsanläggningen i tunneln.
  • Den 5 juli meddelades att tilldelningen överprövades till Förvaltningsrätten på begäran av två leverantörer som också var med i upphandlingen, Azvi och Infranord.
  • Den 24 oktober kom Förvaltningsrättens dom och den 15 november tilldelades Infranord AB som samarbetspartner för entreprenad E06, som ska bygga järnvägsanläggningen i tunneln.
  • 25 november överklagades den nya tilldelningen av OHL och nu väntar ytterligare en rättslig prövning. 
  • 20 december valde Trafikverket att avbryta upphandlingen för att genomföra ny upphandling.