Logga in
Logga in

Återfyllnad påbörjad i deletapp Kvarnberget

Västlänkens deletapp Kvarnberget har nått en ny milstolpe då vi i slutet på maj började återfylla ytorna på huvudtunnelns västra sida.

I deletapp Kvarnbergets mitt har vi gjutit över 150 meter färdig tunnel, med golv, väggar och tak. På huvudtunnelns västra sida, i fickan mellan berget och betongtunneln har vi nu börjat återfylla marken. I ett första skede rör det sig om en cirka 100 meter lång sträcka som ska fyllas med stenmjöl.

Återfyllnaden sker i etapper: först lastar en grävmaskin ner stenmjöl i fickan, varpå en minigrävmaskin jämnar ut lagret. Därefter används en så kallad padda för att vibrera och trycka ihop mjölet till ett jämnt lager utan luftfickor. Processen börjar sedan om med att grävmaskinen fyller på ett nytt lager stenmjöl. Varje lager är cirka en halv meter högt.

Fickan som vi återfyller är mellan 1,5 och 2,5 meter bred och cirka tio meter hög. När vi har återfyllt fickorna upp till tunnelns tak blir nästa steg att lägga membran ovanpå tunneln och gjuta ett lager skyddsbetong. När det är klart kan vi börja återfylla ovanpå tunneltaket.