Logga in
Logga in

Västlänken I juni öppnar vi upp Sprängkullsgatan

Den 1 oktober 2020 stängdes möjligheten att köra mellan Sprängkullsgatan och Allén av och vi etablerade vårt arbetsområde vid Haga Kyrkoplan. I juni blir återigen möjligt att ta bilen via Sprängkullsgatan.

Under våren har vi förberett för att kunna öppna ett norrgående körfält i Sprängkullsgatan. Vi har bland annat fått ett byggplank på plats där den tidigare containerväggen stod och installerat trafiksignaler, säger Dan Jarsveden, byggledare Haga.

Det norrgående körfältet kommer att öppnas upp för bil- och busstrafik. Även gångtrafikanter kan gå via Sprängkullsgatan men cyklister leds om via Husargatan och Haga Östergata.

Med enbart ett körfält öppet i Sprängkullsgatan får vi inte få plats med en cykelbana längs med gatan, berättar Dan.

Kollektivtrafiken flyttar tillbaka till Pilgatan

Att vi kan öppna upp ett norrgående körfält i Sprängkullsgatan innebär att den tillfälliga busshållplatsen på Lilla Bergsgatan utgår och flyttas tillbaka till ordinarie hållplats vid Pilgatan. Biltrafiken mot Vasastan hänvisas dock fortsättnings via Lilla Bergsgatan.

Trafiken på Haga Kyrkogata kommer fortsatt vara norrgående i riktning från Vasagatan och utfarten till Parkgatan via Smyrnaplan hålls öppen. Likaså är Vasagatan framför Handelshögskolan fortsatt enbart öppen för trafik på den norra delen, där trafiken kommer att gå i båda riktningarna.

Parkeringsplatser görs om för god framkomlighet

För att säkerställa en god framkomlighet har även parkeringarna längs med Sprängkullsgatan gjorts om till längsgående och parkeringarna på Haga kyrkogata till snedställda.  I och med sommarens förändringar kommer också det totala antalet parkeringsplatser att öka i området.

Är du trafikant i området?

För mer och uppdaterad information, besök Trafik Göteborg