Logga in
Logga in

Pelare i stationsutrymmet på Korsvägen

Nu börjar de pelare som ska bära upp taket mot de delar av stationen i Korsvägen som sprängs ut i berget att gjutas. De permananta pelarna kommer bli sammanlagt 17 stycken och blir en del av upplevelsen av stationen.

Den delen där vår huvudtunnel vidgar sig mot stationen i Korsvägen och övergår från två till fyra spår är till största delen i berg både på den västra och östra sidan av schaktet i Korsvägen. För att kunna ta ut alla bergmassor på ett säkert sätt har vi sprängt ut tre mindre, så kallade pilottunnlar, i båda ändarna av stationsutrymmet.

Berget mellan pilottunnlarna lämnar vi kvar medan vi bygger, men innan stationen är klar måste även det bort. Tyngden av berget ska då istället bäras av pelare, som vi nu alltså börjat gjuta i pilottunnlarna. 11 stycken på den västra sidan och 6 stycken på den östra sidan.

Den största utmaningen inför gjutningen har varit att räkna ut vilken storlek och sammansättning av armering och betong pelarna ska ha. De måste klara en enorm vikt, men samtidigt gå att gjuta på ett smidigt sätt. För att testa detta har vi byggt mindre ”testversion” en sk mock up av en pelare längre in i den utsprängda tunneln. Pelarna gjuts i tre steg, först basen, sen mittdelen och sist den konliknande toppen som ska sättas fast i berget.

För att klara trycket från berget innehåller pelarna extra tjock och extra mycket armering. I våra andra betongkonstruktioner går det vanligtvis åt mellan 150 och 200 kg armering per kubikmeter betong. I pelarna kommer det finnas närmare 400 kg armering/kubikmeter. För att bergets tyngd ska fördelas jämnt kommer alla pelare även länkas ihop med en betongbalk uppe i taket.

Gjutformen för en av pelarna i den östra delen av berget under Liseberg