Logga in
Logga in

Västlänken Sista slitsmuren för deletapp Centralen

Deletapp Centralen har nått en milstolpe denna vecka då den sista slitsmuren sänktes ner. Detta markerar slutet på en fyra år slitsmursproduktion över hela deletappen.

På Kanaltorget har den sista slitsmuren monterats, vilket markerar slutet på slitsmursproduktionen för Centralen. Totalt har 190 slitsmurar monterats i Centralen. Slitsmurar är stödkonstruktioner som består av väggar som gjuts på plats rakt ner i marken.

I Västlänkens fall är slitsmurarna inte bara ett stöd för att hålla leran borta under schaktningstiden utan också en del av den permanenta tunnelkonstruktionen. Slitsmurarna byggs därför in i tunneln som väggar och kommer att vara kvar även när Västlänken är klar. Att låta slitsmurarna vara kvar efter byggtiden är inte helt ovanligt i andra länder, men i Sverige är det första gången som slitsmurar godkänts att användas som en del av konstruktionen i ett tunnelbygge. 

Sträckan från Hisingsbron till Östra Hamngatan är den sista tunneldelen i deletappen där schaktarbete med att få bort lera återstår. Att slitsmurarna nu är på plats är första steget för att kunna påbörja schaktarbetet. Nästa steg är att montera cross walls, som likt slitsmurarna är en stödkonstruktion, men för bottenplattan istället för för sidorna.

Cross walls är också, till skillnad från slitsmurarna, en armeringsfri stödkonstruktion, vilket gör att armeringsstationen öster om Hisingsbron inte längre behövs och snart kommer att rivas. Allt stödkonstruktionsarbete för hela deletappen beräknas vara klart i mitten av sommaren.