Logga in
Logga in

Västlänken Bullrande arbeten i Almedal under sommaren

För att kunna förbereda för de nya permanenta spåren för Västlänken i Almedal kommer det vara bullrande markförstärkningsarbeten i sommar, även under kvällar och nätter. All tågtrafik söder ut stoppas under 10 veckor.

För att kunna förbereda för de nya permanenta spåren för Västlänken kommer det vara bullrande markförstärkningsarbeten i sommar mellan den 19 juni och den 21 augusti i Almedal. På en sträcka av ca 1 km kommer de befintliga spåren att lyftas bort. Det kommer även att förekomma bullrande arbeten på kvällar och nätter. Det innebär att all tågtrafik stoppas på sträckan söder ut liksom mot Borås. De södergående tågen kommer att vända i Mölndal.

Efter att spåren lyfts bort kommer olika markförstärkningsarbeten att göras, bland annat kommer vi att påla med olika metoder som kommer att bullra och störa omgivningen på olika sätt. Marken stärks upp för att skapa bärkraft och funktionalitet för att klara framtida belastning från tågen. När arbetena är klara läggs spåren tillbaka där de låg innan de togs bort. Efter det kan tågtrafiken börja rulla som vanligt igen.

De bullrande markförstärkningsarbetena kommer dock att fortsätta på de omkringliggande ytorna längs med spåren under hösten. Samtidigt fortsätter arbetena med det öppna schaktet längs med järnvägen och E6:an i Almedal med gjutningar av en betongtunnel och ett tråg som ska ansluta till de befintliga spåren söder ut efter Sankt Sigfridsbron.

Ni som berörs mest erbjuds tillfällig vistelse genom separata utskick där våra beräkningar visar att vi riskerar överskrida riktvärdena.