Logga in
Logga in

Västlänken Bron är nu gjuten - helgarbetet över E6 gick helt enligt plan

E6 från Olskroksmotet till Ringömotet stängdes i helgen 26-28 maj av för att gjuta järnvägsbron som vi arbetat med under det senaste året. Allt gick som planerat och bron är nu färdiggjuten.

Arbetena med den nya bron startade i april 2022 när den gamla bron revs. Tidigare under året har vi arbetat med byggnation av brostöd och landfästen samt installerat balksystemet för bron. I helgen kunde vi äntligen gjuta överbyggnaden av den nya järnvägsbro som i norr kommer att länka samman Västlänken till spåren i Olskroken.

Det krävdes mycket planering och koordinering för att utföra gjutningen. Varje minut var väsentlig för att trafiken inte skulle påverkas längre än nödvändigt. Under gjutningstiden var fyra betongpumpar hela tiden igång och det pågick ett rullande flöde av betongbilar med ett intervall på sex minuter. Totalt gick det åt cirka 1250 kubikmeter betong. 

Gjutningen gick helt enligt plan, och därefter fanns tid för efterarbeten såsom täckning, vattning och städning. Trafiken kunde börja rulla igen klockan 11.30 på söndagen som utlovat.

Försämrad framkomlighet ytterligare tre helger framöver

Nästa steg är att plocka bort gjutformarna. Demonteringen kommer att utföras under helgen vecka 23, 24 och 26. 

Helgen vecka 24 räknar vi med störst trafikpåverkan, då endast ett norrgående körfält och två södergående körfält kommer vara öppna för trafik. Under helgen vecka 23 och 26 kommer två körfält i vardera riktning vara öppna. Räkna med köer och längre restider. 

För mer och uppdaterad information besök Trafik Göteborg - Trafik Göteborg : Trafik Göteborg (trafikgoteborg.se)