Logga in
Logga in

Bullrande arbeten vid Västra entrén

Nu kommer arbetena vid Västra entrén att börja bullra igen. I det öppna schaktet kommer vi att gräva oss ner i den stödkonstruktion som nu är klar. Därefter kommer vi att göra olika moment som stör de närboende.

Den västra entrén vid Artisten ska grävas och sprängas ut under året. En stödkonstruktion har pålats som blir ett schakt på mellan 10 och 20 meter djup. De fortsatta arbetena kommer medför buller och störningar som börjar i slutet av maj. De mest berörda kommer erbjudas tillfällig vistelse längst delar av Johannebergsgatan och delar av Olof Wijksgatan.

Arbetena handlar om olika moment som stör på olika sätt. I ett första skede ska stödkonstruktionen fästas i berget. Senare kommer vi att arbete med att borra för att kunna börja spränga under hösten.

Samtidigt bygger Skanska Nya konst för Akademiska hus. De river ett parkeringshus och två andra byggnader längs med Johannebergsgatan som idag är en del av Artisten för att kunna bygga de nya husen som blir en del av framtida Konstnärliga. Trafikverkets och Skanskas byggen kommer båda att påverka de som bor och vistas i området samtidigt.