Logga in
Logga in

Västlänken E6 och Tingstadstunneln avstängd 26-28 maj

Arbetet med den nya tågbron över E6 fortsätter. Nu är det dags att gjuta bron över motorvägen. För att kunna utföra gjutningen så säkert och snabbt som möjligt måste vi stänga av E6. Det gör vi under helgen 26-28 maj.

Detta innebär att E6 är avstängd från Olskroksmotet till Ringömotet, inklusive Tingstadstunneln, från fredag 26 maj 22.00 till söndag 28 maj 11.30.

Störst påverkan blir det för de trafikanter som färdas i båda riktningarna på E6 och ska passera Göteborg eller om man ska till eller från väg 40. Alternativ resrutt är Söderleden, Älvsborgsbron och Lundbyleden (alternativt Hisingsleden). Även Partihalls- och Marieholmsförbindelserna är alternativa resvägar. 

Genom att stänga av all trafik runt vårt arbetsområde kan vi arbeta utan störningar och därför bli klara på betydligt kortare tid. Istället för att stänga av E6 hela helgen kan vi, tack vare helavstängningen, stänga sent på fredagen och öppna upp för trafik igen redan före lunch på söndagen. Helavstängning innebär också ökad säkerhet för personalen då de kan röra sig fritt på arbetsområdet utan att behöva se upp för trafiken. 

Försämrad framkomlighet ytterligare två helger framöver

När gjutningen är klar och betongen hunnit stelna, ska gjutformarna plockas bort. Demonteringen kommer utföras under helgen vecka 23, vecka 24 och vecka 26. Under dessa helger kommer framkomligheten på E6 förbi arbetsområdet vara försämrad och det är stor risk för köer. Antalet körfält i vardera riktningen kommer att vara färre än de tre körfält som är tillgängliga under vardagarna.

Den nya bron kommer ansluta Västlänken till spåren i Olskroken. Arbetena med den nya bron startade i april 2022 när den gamla bron revs. Bron beräknas vara klar hösten 2023.

För mer och uppdaterad information, besök Trafik Göteborg - Trafik Göteborg : Trafik Göteborg (trafikgoteborg.se)