Logga in
Logga in

Klart med konstnär för Korsvägen

Efter bedömning av olika konstnärskap har en jury utsett konstnär Henrik Håkansson för att ta fram förslag till konstnärligt angreppssätt för en permanent gestaltning av station Korsvägen.

Statens konstråd och Trafikverket har genom annonsering bjudit in konstnärer/ konstnärsgrupper att lämna intresseanmälan för att ta fram förslag till konstnärligt angreppssätt för en permanent gestaltning av station Korsvägen. Ett urvalsarbete har genomförts och juryn har utsett Henrik Håkansson. Det ursprungliga förslaget till konstverk, Evig anställning, av Goldin & Senneby var inte möjligt att genomföra.

Juryn har bedömt olika konstnärskap och valt ut Henrik Håkansson. Den jury som bedömt olika konstnärers förslag till konstnärligt angreppssätt, ser att Henrik Håkanssons förslag innehåller flera utvecklingsnivåer med stora förutsättningar att resultera i en mångdimensionell poetisk gestaltning som riktar uppmärksamheten mot naturen, insekter och andra biotoper samt kan bidra till att binda samman den inre och yttre miljön.

Nu ska han utveckla ett skissförslag tillsammans med arkitekter, representanter för Statens konstråd, Trafikverket och andra berörda. Förslaget beräknas presenteras i september. Därefter bedömer konstrådet och Trafikverket om skissförslaget kan genomföras.

Det permanenta konstverket ska förhålla sig till konstprogrammet Kronotopia som löper som en röd tråd genom alla de offentliga konstverk som Statens konstråd och Trafikverket producerar som en del av Västlänkenprojektet.  Göteborgs historia och de spår som människor genom tiderna lämnat efter sig i staden är en central del av konstprogrammet.