Logga in
Logga in

Västlänken Nu handlar vi upp järnvägsentreprenör i projekt Västlänken

Efter en lång och noggrann process för att välja en lämplig järnvägsentreprenör för Västlänken är det nu dags att för nästa steg i projektet.

Det nya förfrågningsunderlaget är ute på upphandling och entreprenaden BEST har delats upp i två delar – del 1 och del 2. Förfrågningsunderlaget för del 1 är nu tillgängligt och innebär att den entreprenör som får uppdraget kommer att ansvara för järnvägsbyggnationen i delar av tunneln och området runt Almedal.

Detta omfattar en mängd olika arbetsområden som spår, el, signaler och telekommunikation för sträckan genom etapp Centralen, genom etapp Kvarnberget och Almedal. Det omfattar även kraftförsörjningsanläggning till tunneln, radioanläggningar och omfattande lågspänningsinstallationer.

- Nu är förfrågningsunderlaget ute och min förhoppning är att många leverantörer ska lämna anbud. Vi har arbetat hårt under våren med att få klart ett nytt förfrågningsunderlag, säger projektledare Sara Högström på Trafikverket. Dessutom har vi valt att dela upp entreprenaden i två separata delar. Det har gjort att vi underlättar projektets framsteg för att ge ett så bra resultat som möjligt.

Trafikverkets upphandlingsprocess för BEST-entreprenaden har varit en långdragen och tidskrävande process. Det första upphandlingsunderlaget skickades ut 15 november 2021 och sedan dess har samtliga anbudsgivare överprövat varandras anbud, vilket ledde till en rättsprocess som tog sin tid. Som en följd av detta valde Trafikverket att avbryta den pågående upphandlingen den 20 december 2022.

Trots detta har tiden inte varit förgäves och enligt Sara Högström har man använt tiden väl för att optimera tidplanen och hitta nya lösningar. Under vintern 2023 hoppas man på att ha en ny entreprenör på plats och Trafikverket ser fram emot att fortsätta arbetet med BEST-projektet.

Kort om BEST-entreprenaderna

Entreprenaden för bana, el, signaler och telekommunikation (förkortat BEST), del 1 (av 2), genomförs mellan 2024 och 2026.

Huvudentreprenaderna i projekt Västlänken utgår från en geografisk indelning av Västlänkens sträckning. BEST-entreprenaderna del 1 och 2 är de sista huvudentreprenaderna i projekt Västlänken och innefattar arbeten längs hela Västlänkens sträcka, cirka 8 kilometer, varav arbete i tunnel cirka 6 kilometer, och med omfattande anslutande arbeten i Almedal. Det ingår även kraftförsörjningsanläggning till tunneln, radioanläggning och omfattande lågspänningsinstallationer.

Tunneln förbereds för signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS).

Arbete pågår med att ta fram tidplan för del 2.

Upphandling Trafikverket

Vi använder oss av Trafikverkets upphandlingssystem Kommers för annonsering och upphandling. Annonsen publiceras även via Tenders Electronic Daily/EU.

Intresserade entreprenörer lämnar intresseanmälan/registrerar sig på upphandlingen i Kommers.

Aktuella upphandlingar