Logga in
Logga in

Västlänken Öppna pilottunnlar vid västra stationen

I det öppna schaktet i Korsvägen finns nu tre så kallade pilottunnlar mot den västra sidan som blir en del av tågstationen inne i berget. Sedan tidigare har vi även tre pilottunnlar på den östra sidan mot Liseberg.

Stationsutrymmet ska rymma fyra spår med tillhörande perronger och blir därför så pass stort att vi inte kan spränga ut hela utrymmet på en och samma gång. Vi börjar därför med att spränga ut tre pilottunnlar och lämnar kvar bergväggarna mellan dem medan vi bygger, som stöd för berget ovanför.

Vi har tidigare sprängt ut tre pilottunnlar på schaktets östra sida mot Liseberg, och nu har vi alltså öppnat upp tre tunnlar till på den västra sidan. I det öppna schaktet i Korsvägen kommer stationen gjutas i betong för att kunna möta bergsstationenerna från var sin sida.

Förutom att det fläktar lite mer har pilottunnlarna även andra fördelar; vi kan nu ta ut sprängsten och massor även genom de västra tunnlarna. Det gör bland annat att vi kan jobba snabbare och även minska transporterna in och ut från Korsvägen.

Som det ser ut nu räknar vi med att ha fraktat bort alla schaktmassor i början av hösten. Därefter kan vi forma och armera för att senare börja gjuta stationens golv och väggar.

De tre pilottunnlarna ska så småningom bli till ett stort utrymme. När det är dags att spränga bort berget mellan dem ersätter vi det allteftersom med betongpelare, som sen blir en permanent del av stationen.

Sedan tidigare finns tre pilottunnlar även på den östra sidan mot Liseberg