Logga in
Logga in

Västlänken En av Västlänkens största takgjutningar någonsin

Den 2 mars genomfördes en storgjutning på deletapp Centralen då vi gjöt en del av taket till det som ska bli själva stationsutrymmet. Totalt gick det åt hela 2160 kubikmeter betong.

En storgjutning som denna är en logistisk utmaning. Redan 05.30 rullade den första betongbilen in på arbetsområdet och lamporna släcktes inte förrän 22.30.  Det var totalt drygt 100 personer inblandade i gjutningen och fyra stycken betongpumpar arbetade oavbrutet under hela dagen. 

Takplattan som göts är en del av taket till den framtida Station Centralen. Totalt gick det åt 2160 kubikmeter betong för den 26x50 meter stora plattan. I takt med att taket blir klart kan vi plocka bort de gula rör som täcker området. Rören är stödkonstruktioner vid namn stämp som har hållit schaktväggarna på plats under tiden vi schaktat bort leran.

I byggnationen av deletapp Centralen använder entreprenören klimatförbättrad betong där 30–50% av cementen bytts ut mot granulerad masugnsslagg, vilket gör Centralen till Sveriges största projekt med klimatförbättrad betong. Att använda denna metod innebär stora miljövinster, det minskar koldioxidutsläppen med cirka 45% samt minskar vårt behov av cement som råvara.