Logga in
Logga in

Västlänken Bullrande arbeten i Jakobsdal

Tunnelarbetena under Jakobsdal och Skår fortsätter. Just nu är det borrningar och sprängningar inom ett mindre område i norra Jakobsdal som orsaker störningar för de boende och verksamheter i området.

Spårtunneln befinner sig under den befintliga Gårdatunneln och service- och räddningstunneln en bit efter. I spårtunneln spränger vi försiktigt för att inte störa tunnelkonstruktionen och tågtrafiken. Det gör att vi kommer hålla på fram till början av sommaren 2024 med de arbetena.

Servicetunneln slutar under berget i Jakobsdal och den beräknas bli klar i januari -februari 2024. Kronhjortsgatan och Påskbergsgatan är mest berörda när tunneldrivningen nu kommit in i sitt slutskede men även kringliggande fastigheter märker av tunnelarbetet. Vi har sprängt ut en tvärtunnel från spårtunneln in till servicetunneln vilket innebär att vi spränger sista biten från två håll av resterande servicetunnel.

Anledningen till att det upplevs bullrande är att fastigheterna står direkt på berget och att husen är byggda i sten och betong. Det gäller både borrandet och sprängningarna.

Vi erbjuder tillfällig vistelse för boende i fastigheterna där våra mätningar visar att vi kan gå över våra tillåtna värden.

Om du upplever att huset påverkas av våra sprängningar så kan du skicka in en skadeanmälan om detta här.

Här kan du anmäla dig till vår sprängförvarningstjänst.