Logga in
Logga in

Västlänken Konsortium bestående av Infranord och TSO tilldelades BEST-arbeten i Västlänkstunneln

Den 10 november tilldelades ett konsortium bestående av Infranord AB och TSO S.A.S som samarbetspartner för entreprenaden E06A, som ska bygga järnvägsanläggningen i tunneln, så kallade BEST-arbeten.

Nu väntar nästa fas av upphandlingen som består av en tiodagars lång avtalsspärr, vilket innebär att tilldelningen under denna period kan överprövas. 

-  Vi är glada att tilldelningen är klar och nu väntar vi med spänning på att entreprenören snart är på plats, säger Sara Högström, Projektledare för BEST och förberedande arbeten Västlänken.

Överprövningstiden går ut den 20 november.

Om Infranord AB

Infranord AB är ett helägt svenskt statligt aktiebolag med cirka 1 900 anställda och har sitt huvudkontor i Solna kommun. Bolaget är en komplett leverantör inom järnvägsentreprenad som erbjuder hållbara helhetslösningar till infrastrukturägare i framförallt Sverige och Norge.

Om TSO S.A.S

TSO S.A.S är ett franskt järnvägsföretag som har lång erfarenhet av järnvägsbyggnation. TSO har sitt huvudkontor i Chelles och över 4000 anställda.

Kort om entreprenaden

Upphandlingen är den första av två järnvägsentreprenader i Västlänken och ska genomföras mellan 2024 och 2026. Entreprenören ska ansvara för järnvägsspecifika installationer och teknik i delar av tunneln Centralen och Kvarnberget samt befintlig järnvägsanläggning i Almedal. Det ingår att koppla in Göteborgs central som en säckstation. Det möjliggör en ökad kapacitet i tågsystemet då antalet spår utökas med fyra nya spår på Göteborgs Centralstationen.

Entreprenaden består av genomgående arbeten med spår (bana), el, signaler och telekommunikation. Det ingår även 22 Kv kraftförsörjningsanläggning till tunneln, radioanläggning och lågspänningsinstallationer