Logga in
Logga in

Vi möts under Landala torg

Vi har nått en ny milstolpe i projektet då vår servicetunnel mellan station Haga och Korsvägen möttes under Landala torg 13 november.

Området runt Landala torg är en mötespunkt för Västlänkens spårtunnel och den parallella servicetunneln mellan station Haga och Korsvägen. Det var i början av 2021 som resan mot Landala torg inleddes. Genomslaget den 13 november innebär att vi nu har cirka 1 500 meter lång sammanhållen tunneldel från Handelshögskolan till berget under Lisebergets entréstråk.

För att ta oss till Landala torg från Haga respektive Korsvägen kan vi räkna cirka 170 sprängsalvor och ungefär 43 000 kubikmeter berg för att ta ut den cirka sex meter breda tunneln. Förutom enstaka svaghetszoner har arbetena också gått som beräknat. Vi har ett bra berg på sträckan och ovanför Västlänkens tunnlar reser sig Landalabergen minst 40 meter, berättar Jonas Lissdaniels, byggledare berg Korsvägen.

Servicetunneln - under produktion och i drift

Servicetunneln mellan station Haga och Korsvägen har olika funktioner i bygg- och driftskede. I byggskedet används den bland annat för in- och uttransporter av byggmaterial och massor, men också som en insatsväg för räddningstjänst ifall en olycka skulle inträffa inne i tunnlarna. 

När Västlänken är i drift används servicetunneln för att ge säker transport, underhåll och åtkomst för räddningstjänst eller om det händer en olycka och ett tåg måste evakueras. Längs med spårtunneln finns därför nödutgångar till service- och räddningstunneln.

För att möjliggöra effektiva räddningsinsatser både under produktion och drift finns det även ventilation för att kunna hantera avgaser och säkerställa en god luftkvalitet, liksom belysning och kommunikationssystem i servicetunneln.

Återstående arbeten

Efter sprängningarna kommer vi att utföra förstärkningsarbeten i servicetunneln. Berget förstärks med bergbult och sprutbetong, detta gör vi för att tunneln ska bli säker att vistas i. Vi kommer också att utföra vissa installationer som till exempel rörläggning för att kunna dränera bort vatten ur tunnlarna.

Enligt en preliminär tidplan kommer vi även att få ett genomslag i spårtunneln under våren 2024.