Logga in
Logga in

Västlänken Ljuset i tunneln för Skår och Almedal

En ny milstolpe nåddes förra veckan när den sista sprängningen gjorde att bergtunneln från Jakobsdal och Skår öppnades upp mot det öppna schaktet i Almedal som fortsätter med en betongtunnel längs med E6 och järnvägen.

Vid Liseberg och E6 övergår Västlänken till en bergtunnel som passerar under motorvägen och Gårdatunneln och sedan vidare i en båge in under Jakobsdal och Skår. I den södra delen mot Almedal har spårtunneln sprängts ut så att den nu hänger ihop med schaktet och betongtunneln i Almedal. Hela sträckan mäter ca 1,5 km.

Genomslaget som det heter på fackspråk skedde i onsdags förra veckan. I bergtunneln återstår nu att gjuta de sista bågarna i taket på tunneln som förstärker mot E6 och Kallebäcksmotet. I taket på bergtunneln sätter vi sedan något som kallas drän som är en tjock duk som skyddar golvet i tunneln.