Logga in
Logga in

Västlänken Färdigsprängt i Korsvägen

Efter drygt 1,5 år är det färdiggrävt och färdigsprängt i schaktet som ligger mitt i Korsvägen. Schaktet är drygt 20 meter djupt, 60 meter brett och sträcker sig över 140 meter. Det är en del av den framtida stationen.

I februari 2022 påbörjades arbetena med att spränga i Korsvägen och det öppna schaktet. För att kunna göra det säkert stängdes trafiken kort av för alla som passerade Korsvägen och den tillfälliga bro som finns sedan sommaren 2020. Parallellt med sprängningarna grävdes schaktet ur med jord och lera.

Nu när hela schaktet är klart så har vi påbörjat arbetena med att gjuta bottenplattan och det som kommer bli en del av den nya stationen i Korsvägen. Schaktet i Korsvägen blir en betongtunnel med golv, väggar och tak som sedan ansluter till stationen i berg som finns både på den östra och västra sidan.

Vi fortsätter dock att spränga i den västra delen av berget under Johanneberg. Tre så kallade pilottunnlar ut mot det öppna schaktet gör att sprängningar inne i berget kommer att höras och kännas även utanför berget i Korsvägen.