Logga in
Logga in

Västlänken Ledningsarbeten på Sankt Eriksgatan och Mätaregatan

Under hösten ska vi lägga om ledningar längs med Sankt Eriksgatan och Mätaregatan. Ledningarna har tidigare flyttats för att möjliggöra byggnationen av Västlänken och ska nu läggas tillbaka i sin permanenta position.

Uppdatering 8 december: Arbetet med ledningsomläggningarna har tyvärr tagit längre tid än vi först beräknade. Vi räknar nu med att arbetet kommer att pågå till 22 december, men det kan även komma att avslutas tidigare. Arbetet beräknas inte överskrida bullerriktvärdena.

Med start 2 november ska vi lägga om ledningar på Sankt Eriksgatan och Mätaregatan. Arbetet består av att skära upp asfalt, plocka bort gatsten, schakta ut massor, lägga ner ledningar, återfylla, lägga ny asfalt och återställa gatstenen. Arbetet kommer främst att utföras på helgfria vardagar mellan kl. 07 och 19 och beräknas pågå till den 22 december.

Arbetet kommer tidvis att överskrida riktvärdena för buller. Erbjudande om tillfällig vistelse har tidigare skickats ut till de hushåll där bullerriktvärdena riskerar att överskridas i fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod.

För att komma åt att lägga ner ledningarna på ett säkert sätt behöver vi spärra av korsningen Sankt Eriksgatan – Mätaregatan. Det innebär att du som ska till Sankt Eriksgatan 2A och B samt Mätaregatan 2 kommer att behöva gå via Kvarnbergsgatan för att ta dig till fastigheterna.

Boendegaraget på Mätaregatan kommer fortfarande att vara tillgängligt.

Kartan nedan visar var arbetet kommer att utföras.

Karta över ledningsomläggningen

Karta som visar området där ledningsomläggningen ska ske.

Ledningsomläggningen sker inom det rödmarkerade området. Pilarna visar tillgängliga entréer.